Doğrulama Yöntemi

Doğrusu.org internette yer alan şüpheli içerikleri ve iddiaları seçerek gerekli analizler neticesinde tarafız bir şekilde incelemektedir. Bu süreç, Doğrulama El Kitabı‘nda bahsedilen temel metotlar kıstas alınarak yürütülmektedir. Araştırma sonucunda somut verilerin ışığında içeriğin doğrusu ortaya konmaktadır.

Yöntem

Dogrusu ekibi doğrulama sürecinde aşağıdaki yöntemler uygulanır:

  • İçeriklerin, doğrulama el kitabında belirtilen ilkelere bağlı kalınarak araştırılması
  • Bulgular hakkında detaylı olarak web araştırmasının yapılması
  • Elde edilen verilerin metin ve görsellerle desteklenmesi
  • Verilerin okuyucuya sunulmak üzere hazırlanması